Hiển thị tất cả 14 kết quả

[Chỉ giao HCM] Bắp Cải Trắng Đà Lạt trợ giá tận vườn (1Kg)

39,000

[Chỉ Giao HCM] Cà Chua Hữu Cơ Đà Lạt trợ giá tận vườn( 1Kg)

49,000

[Chỉ Giao HCM] Cà tím Đà Lạt Trợ Giá Tận Vườn (1Kg)

35,000

[Chỉ giao HCM] Cải Thảo Đà Lạt Xanh Sạch trợ giá tận vườn (1Kg)

37,000

[Chỉ Giao HCM] Chanh Đà Lạt Trợ Giá Tận Vườn (500gram/1Kg)

14,00026,000

[Chỉ Giao HCM] Giá Đỗ Đà Lạt Sạch Trợ Giá Tận Vườn (1Kg)

21,000

[Chỉ Giao HCM] Hành Tây Đà Lạt Trợ Giá Tận Vườn (1Kg)

27,000

[Chỉ giao HCM] Khổ Qua Đà Lạt Trợ Giá Tận Vườn (1Kg)

39,000

[Chỉ Giao HCM] Mồng tơi Đà Lạt Trợ Giá Tận Vườn (1Kg)

35,000

[Chỉ Giao HCM] Mướp Hương Đà Lạt Trợ Giá Tận Vườn (1Kg)

33,000

[Chỉ Giao HCM] Ổi Nữ Hoàng Lâm Đồng Trợ Giá Tận Vườn (1Kg)

32,000

[Chỉ Giao HCM] Ớt nhỏ cay Lâm Đồng tươi ngon, xanh, sạch (0.3gram)

39,000

[Chỉ Giao HCM] Rau Muống Đà Lạt Trợ Giá Tận Vườn (1Kg)

25,000

[Chỉ Giao HCM] Su Su Đà Lạt Trợ Giá Tận Vườn (1Kg)

31,000